Prof. PhDr. Jur Hronec

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor matematiky na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity a prednosta matematického ústavu Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity.
Dr. h. c. navrhla Pedagogická fakulta SU. Čestný doktorát pedagogiky mu bol udelený dňa 5. 2. 1949 za vedeckú a pedagogickú činnosť pri organizovaní matematiky na Slovensku a úsilie pri zakladaní Pedagogickej fakulty SU.