Prof. PhDr. František Kábele, CSc.

Miesto pôsobenia: Česká republika
Oblasť pôsobenia: Profesor špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.
Dr. h. c. navrhla Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Čestný doktorát pedagogických vied mu bol udelený dňa 28. 3. 1994 za významný podiel na rozvoji česko-slovenskej špeciálnej pedagogiky ako vedného odboru.