Prof. PhDr. Eugeniusz Rybka

Miesto pôsobenia: Poľská ľudová republika, teraz Poľská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor astronómie na Jagelovskej univerzite v Krakove.
Dr. h. c. navrhla Slovenská akadémia vied. Čestný doktorát fyzikálno-matematických vied mu bol udelený dňa 30. 5. 1973 za vedeckovýskumnú prácu v stelárnej astronómii, fotoelektrickej a hviezdnej fotometri a za diela z histórie astronómie