Prof. MUDr. Stanislav Kostlivý, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Rektor UK v Bratislave v akademickom roku 1923/1924, bývalý profesor chirurgie Lekárskej fakulty a prednosta Chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta Slovenskej univerzity. Čestný doktorát medicíny mu bol udelený dňa 4. 7. 1946 za zásluhy pri organizovaní a budovaní Lekárskej fakulty UK a zakladaní slovenskej chirurgickej školy.