Prof. MUDr. Kristián Hynek, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Prvý rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Profesor patológie a terapie vnútorných chorôb a prednosta I. Internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta Slovenskej univerzity. Čestný doktorát medicíny mu bol udelený dňa 4. 7. 1946 za iniciatívu pri zakladaní Univerzity Komenského a zavádzaní nových diagnostických postupov v internistických disciplínach.