Prof. MUDr. Josef Charvát, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá socialistická republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Profesor patológie a terapie vnútorných chorôb na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta UK. Čestný doktorát lekárskych vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za zásluhy na vybudovaní československej endokrinológie a za vychovanie popredných predstaviteľov slovenskej endokrinológie.