Prof. MUDr. Ján Vilček, PhD.

Miesto pôsobenia: USA

Oblasť pôsobenia: Významná svetová osobnosť v oblasti imunológie a mikrobiologického výskumu, ktorý od roku 1973 pôsobí na Univerzite v New Yorku. Je objaviteľom lieku REMICAD, ktorý sa používa pri liečbe chronických zápalových ochorení ako napr. Crohnova choroba. Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení  ako je Cena Alberta Gallatina, najvyššieho univerzitného vyznamenania a najvyššieho ocenenia za technologický pokrok udeľované v USA  „National Medal of Technology and Innovation“, ktoré mu udelil prezident USA  v roku 2013.

Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 28. 1. 2014  ako absolventovi Lekárskej fakulty UK  v roku 1957 a za spoluprácu s Univerzitou Komenského v oblasti podpory mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.