Prof. MUDr. István Krompecher

Miesto pôsobenia: Maďarská ľudová republika, teraz Maďarská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor na Univerzite v Debrecíne.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta UK. Čestný doktorát lekárskych vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za vedeckú činnosť pri objasňovaní kauzálnej histológie a histogenézy spojivového tkaniva.