Prof. Michaël Metzeltin

Miesto pôsobenia: Rakúska republika

Oblasť pôsobenia: Profesor filológie románskych jazykov v Inštitúte romanistiky Viedenskej univerzity (Institut für Romanistik der Universität Wien).

Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát za diela v oblasti románskej filológie mu bol udelený dňa 5. 5. 2010 za celoživotné dielo, ktorým významne prispel k rozvoju romanistiky, k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi.