Prof. Mag. práv Stefan Savoy Bobčev

Miesto pôsobenia: Bulharsko
Oblasť pôsobenia: Profesor dejín práva na Univerzite v Sofii.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 8. 9. 1933 za zásluhy pri vedeckom výskume dejín slovanského práva a za praktické uskutočňovanie myšlienky slovanskej vzájomnosti.