Prof. Mag. práv Slobodan Jovanovič

Miesto pôsobenia: Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, teraz Srbská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor ústavného práva na Univerzite v Belehrade, predseda Srbskej akadémie vied.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 8. 9. 1933 za prínos v oblasti juhoslovanského štátneho práva a štátovedy.