Prof. M. D. Theóphile Godfraind, PhD.

Miesto pôsobenia: Belgické kráľovstvo
Oblasť pôsobenia: Emeritný profesor farmakológie na Lekárskej fakulte Katolíckej univerzity v Louvain.
Dr. h. c. navrhla Farmaceutická fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 19. 4. 2006 za vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti experimentálnej a klinickej farmakológie a podporu farmakológie na Slovensku.