Prof. M. D. Jan Pontén

Miesto pôsobenia: Švédske kráľovstvo
Oblasť pôsobenia: Profesor v odbore nádorovej patológie na Univerzite v Uppsale. Člen Kráľovskej švédskej akadémie vied.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta UK. Čestný doktorát lekárskych vied mu bol udelený dňa 26. 3. 1996 za vynikajúce výsledky, ktorými podstatne prispel k rozšíreniu základných poznatkov v odbore experimentálnej onkológie.