Prof. M. D. Daniel Carleton Gajdusek

Miesto pôsobenia: USA
Oblasť pôsobenia: Laureát Nobelovej ceny v medicíne (1976) za objavenie skupiny transmissibilných vírusových demencií. Vedúci laboratória pre pomalé a latentné infekcie CNS v Bethesde (National Institute of Health, N. I. n. c. d. s.), USA.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta UK. Čestný doktorát lekárskych vied mu bol udelený dňa 26. 3. 1996 za medicínsky výskum v oblasti nekonvenčných vírusov a za dlhoročnú spoluprácu a podporu pri riešení spoločných výskumných projektov UK.