Prof. Juriy Wladimiroff

Miesto pôsobenia: Univerzita v Cambridge

Oblasť pôsobenia: Významný vedecký prínos v oblasti gynekológie a pôrodníctva so zameraním na perinatológiu, prenatálnu diagnostiku, výskum ultrazvuku, ako aj experimentálnu medicínu a za aktívnu spoluprácu s vedecko-výskumnými pracoviskami na lekárskych fakultách Univerzity Komenského.

Dr. h. c. navrhla Jesseniova lekárska fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 22. 3. 2016.