Prof. JUDr. Karol Rebro, DrSc.

Miesto pôsobenia: Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor rímskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát právnych vied mu bol udelený dňa 30. 11. 1993 za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť v odbore rímskeho práva a právnych dejín.