Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Česká republika
Oblasť pôsobenia: Rektor Univerzity Karlovej v Prahe, vedúci Katedry právnych dejín na Univerzite Karlovej v Prahe.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát právnych vied mu bol udelený dňa 31. 3. 1999 za významné vedecké výsledky dosiahnuté v oblasti česko-slovenského práva a právnej vedy a za zásluhy o demokratizáciu vysokoškolského systému v českom i slovenskom priestore.