Prof. JUDr. Edvard Beneš, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Prezident Československej republiky. Profesor sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 21. 4. 1937 za zásluhy pri budovaní ČSR a za politickú a vedeckú činnosť vynaloženú v prospech Slovenska.