Prof. Juan Antonio Samaranch

Miesto pôsobenia: Španielske kráľovstvo
Oblasť pôsobenia: Profesor ekonómie, predseda Medzinárodného olympijského výboru so sídlom v Lousane.
Dr. h. c. navrhla Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Čestný doktorát pedagogických vied mu bol udelený dňa 26. 9. 1992 za politickú činnosť podporujúcu priateľstvo a spoluprácu medzi národmi a za úsilie o ďalší rozvoj medzinárodného olympijského hnutia.