Prof. Joseph Wang, D.Sc.

Miesto pôsobenia: Kalifornská univerzita v San Diegu, USA

Oblasť pôsobenia: Uznávaný americký vedec a vynálezca, ktorého vedecké záujmy sú zamerané na nanobioelektroniku a nanostroje, s dôrazom na vývoj progresívnych nanomotorov, nanorobotov, nanoprevodníkov, bioelektroniku, elektrochemické biosenzory, prenosné senzory a progresívne materiály pre akumuláciu energie. Prof. Wang sa významnou mierou pričinil o spoluprácu so slovenskými vedcami z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, v spolupráci vydali viacero spoločných článkov v karentovaných časopisoch.

Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a čestný doktorát mu bol udelený 19. júna 2018.