Prof. Jevgenij Michajlovič Sergejev, DrSc.

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ruská federácia
Oblasť pôsobenia: Profesor inžinierskej geológie na Štátnej univerzite M. V. Lomonosova v Moskve.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát geologických vied mu bol udelený dňa 30. 5. 1973 za diela v oblasti inžinierskej geológie a rozvoj družobných stykov s Univerzitou Komenského.