Prof. Ivan Trofimovič Švec, DrSc.

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ukrajinská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor fyziky v odbore aerohydromechaniky a výmena tepla na Štátnej univerzite T. G. Ševčenka v Kyjeve.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát prírodných vied mu bol udelený dňa 15. 5. 1965 za vedeckovýskumnú činnosť pri riešení problematiky tepelnej energie a aerohydrodynamiky.