Prof. Ing. Dr. André Goffeau

Miesto pôsobenia: Belgické kráľovstvo
Oblasť pôsobenia: Emeritný profesor na Katolíckej univerzite v Louvain-la-Neuve.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 17. 3. 2004 za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a genetiky kvasiniek vo svetovom meradle a dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UK.