Prof. Ing. Daniel Belluš, PhD.

Miesto pôsobenia: Švajčiarska konfederácia
Oblasť pôsobenia: Riaditeľ Centrálneho výskumu CIBA – GEIGY vo Švajčiarsku. Titulárny profesor na Inštitúte organickej chémie Univerzity Fribourg.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát chemických vied mu bol udelený dňa 26. 9. 1992 za vedeckú prácu, ktorou prispel k rozvoju poznania v oblasti organickej chémie.