Prof. Grigore Constantin Moisil

Miesto pôsobenia: Rumunská socialistická republika, teraz Rumunská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor matematiky na Univerzite v Bukurešti.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát fyzikálno-matematických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za prínos do algebrickej teórie diskrétnych automatov v matematike.