Prof. Emerico Richard Quandt, PhD., Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: USA
Oblasť pôsobenia: Profesor ekonómie na Univerzite v Princetone, USA.
Dr. h. c. navrhla Fakulta managementu UK. Čestný doktorát ekonomických vied mu bol udelený dňa 10. 10. 1996 za vynikajúce výsledky v oblasti mikro a makroekonomickej teórie a angažovanosť pri zabezpečovaní podmienok pre vybudovanie informačného systému na UK.