Prof. Dr. Zbigniew Brzezinski, PhD.

Miesto pôsobenia: USA
Oblasť pôsobenia: Profesor americkej zahraničnej politiky na Fakulte medzinárodných štúdií na Univerzite Johnsa Hopkinsa vo Washhingtone, D.C. Poradca Centra pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone.
Dr. h. c. navrhol rektor UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 2. 11. 2000 za zásluhy v medzinárodnej politike a bohatú vedeckú a publikačnú činnosť v politológii a pomoc pri presadzovaní záujmov našej krajiny na americkej politickej scéne.