Prof. Dr. Wilhelm Schmitz

Miesto pôsobenia: Nemecká spolková republika

Oblasť pôsobenia: Profesor farmakológie a od roku 2008 dekan Lekárskej fakulty Vestfálskej Wilhelmovej Univerzity v Münsteri. Vo vedeckej práci dosiahol originálne nálezy predovšetkým v oblasti patofyziológie a farmakológie zlyhania srdca.

Dr. h. c. navrhla Farmaceutická fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 20. 9. 2012 za vedeckú prácu, budovanie silných slovensko-nemeckých farmakologických väzieb, za výchovu študentov a mladých farmaceutov z Univerzity Komenského.