Prof. Dr. Werner Ogris

Miesto pôsobenia: Rakúska republika
Oblasť pôsobenia: Profesor nemeckého súkromného práva, ordinár na Katedre nemeckého práva a rakúskych ústavných a správnych dejín II. Viedenskej právnej a štátovedeckej fakulty Viedenskej univerzity.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát právnych vied mu bol udelený dňa 30. 11. 1993 za aktívnu účasť na poli medzinárodnej organizácie vedeckej práce z odboru právnej histórie.