Prof. Dr. Walter Thirring

Miesto pôsobenia: Rakúska republika
Oblasť pôsobenia: Profesor teoretickej fyziky Viedenskej univerzity.
Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát matematicko-fyzikálnych vied mu bol udelený dňa 21. 11. 1994 za vedecké výsledky, ktoré podstatne ovplyvnili rozvoj teoretickej a matematickej fyziky v celosvetovom meradle.