Prof. Dr. Stojan Pavlovič

Miesto pôsobenia: Juhoslávia, teraz Srbská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor geológie na Banícko-geologickej katedre Univerzity v Belehrade.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát geologických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za vedeckú činnosť pri riešení problémov nukleárnych surovín.