Prof. Dr. Sigurd Hofmann

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Vedúci vedecký pracovník Ústavu pre výskum ťažkých iónov (Gesellschaft für Schwerionenforschung – GSI ) v Darmstadte, SRN.
Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát fyzikálnych vied mu bol udelený dňa 23. 5. 1996 za mimoriadne vedecké výsledky v oblasti experimentálnej jadrovej fyziky a nezištnú pomoc našej jadrovej fyzike.