Prof. Dr. Robert Wiliam Seton-Watson (Scotus Viator)

Miesto pôsobenia: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Oblasť pôsobenia: Profesor dejín na Univerzite v Londýne.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 14. 11. 1928 za vedecké a publicistické zásluhy.