Prof. Dr. Przemyslaw Roman Dąbkowski

Miesto pôsobenia: Poľská republika, teraz Ukrajinská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor právnych dejín Univerzity vo Ľvove.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 8. 9. 1933 za prínos v oblasti vedeckého pestovania dejín poľského a slovanského práva.