Prof. Dr. Piotr P. Slonimski, PhD.

Miesto pôsobenia: Francúzska republika
Oblasť pôsobenia: Profesor molekulárnej genetiky na Univerzite Pierra a Marie Curie v Paríži, člen Francúzskej akadémie vied.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 29. 5. 2002 za vedeckú prácu, ktorou zásadným spôsobom ovplyvnil vývoj molekulárnej biológie kvasiniek.