Prof. Dr. Philipp Lénard

Miesto pôsobenia: Veľkonemecká ríša, teraz Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Profesor fyziky na Univerzite v Heidelbergu, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1905) a bratislavský rodák.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity. Čestný doktorát prírodných vied mu bol udelený dňa 3. 6. 1942.