Prof. Dr. Peter Fischer

Miesto pôsobenia: Rakúska republika

Oblasť pôsobenia: Profesor medzinárodného práva a medzinárodného obchodného práva na Obchodnej fakulte Viedenskej univerzity.

Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 23. 10. 2008 za publikačné, recenzné a konzultačné činnosti najmä v odbore európske právo a propagáciu výsledkov slovenskej právnej vedy.