Prof. Dr. Pavel Popovič

Miesto pôsobenia: Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, teraz Srbská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor literatúry na Univerzite v Belehrade.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 15. 6. 1932 za zásluhy pri rozvoji česko-slovensko-juhoslovanských kultúrnych stykov.