Prof. Dr. Nicolae Titulescu

Miesto pôsobenia: Rumunské kráľovstvo, teraz Rumunská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor civilného práva na Právnickej fakulte Univerzity v Bukurešti, minister zahraničných vecí Rumunského kráľovstva.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 19. 6. 1937 za činnosť v Spoločnosti národov a za priateľstvo k ČSR.