Prof. Dr. Nicolae Iorga

Miesto pôsobenia: Rumunské kráľovstvo, teraz Rumunská republika
Oblasť pôsobenia: Historik, spisovateľ, politik. Profesor všeobecných dejín na Univerzite v Bukurešti, ministerský predseda Rumunského kráľovstva.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 3. 3. 1932 ako reprezentatívnej osobnosti súčasnej historickej vedy a úprimnému priateľovi nášho národa pri príležitosti jeho 60. narodenín.