Prof. Dr. Metod Dolenc

Miesto pôsobenia: Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, teraz Slovinská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor trestného práva a trestného procesu na Univerzite v Ljubljane.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 8. 9. 1933 za vedecké zásluhy v oblasti trestného práva a procesu a slovanskej právnej histórie.