Prof. Dr. med. Renate Huch, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Švajčiarska konfederácia
Oblasť pôsobenia: Profesorka pediatrie Univerzity v Zürichu.
Dr. h. c. navrhla Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. Čestný doktorát jej bol udelený dňa 15. 11. 2006 za prínos v oblasti zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa, čím výrazne obohatila vývoj poznania v perinatálnej medicíne. Výraznou mierou prispela k zlepšeniu kvality perinatálnej starostlivosti na celom svete.