Prof. Dr. med. Jean Jacques Bouckaert

Miesto pôsobenia: Belgické kráľovstvo
Oblasť pôsobenia: Profesor všeobecnej patológie a terapie so zameraním na fyziológiu, fyziopatológiu a farmakológiu na Flámskej univerzite v Gente.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta UK. Čestný doktorát lekárskych vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za vedecké zásluhy vo fyziopatológii a farmakológii.