Prof. Dr. med. Albert Huch, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Švajčiarska konfederácia
Oblasť pôsobenia: Profesor gynekológie a pôrodníctva Univerzity v Zürichu.
Dr. h. c. navrhla Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 17. 4. 2002 za zásluhy na rozvoji perinatológie a zásadné ovplyvnenie vývoja medicínskeho poznania v oblasti starostlivosti o matku a dieťa na celom svete.