Prof. Dr. Luzius Wildhaber, PhD., J. S. D., Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Švajčiarska konfederácia
Oblasť pôsobenia: Predseda Európskeho súdu pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 16. 5. 2000 za zásluhy na rozvoji a ochrane ľudských práv v Európe a šírenie demokracie, tolerancie a humanizmu.