Prof. Dr. Ljubomir Miletič

Miesto pôsobenia: Bulharsko
Oblasť pôsobenia: Profesor starobulharčiny a slovanských jazykov na Univerzite v Sofii.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 15. 6. 1932 za dielo zamerané na zblížení národov Bulharska a Česko-Slovenska.