Prof. Dr. Kazimierz Dobrowolski

Miesto pôsobenia: Poľská ľudová republika, teraz Poľská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor sociológie a etnografie a vedúci Katedry etnografie a sociológie Filozofickej fakulty Jagelovskej univerzity v Krakove.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 15. 5. 1965 za diela z oblasti etnológie a sociológie.