Prof. Dr. Károly Zalai

Miesto pôsobenia: Maďarská republika
Oblasť pôsobenia: Inštitút farmaceutickej administrácie a fakultnej lekárne Semmelweisovej Lekárskej univerzity v Budapešti.
Dr. h. c. navrhla Farmaceutická fakulta UK. Čestný doktorát farmaceutických vied mu bol udelený dňa 11. 3. 1993 za vedecké práce, ktoré významne ovplyvnili našu farmaceutickú historiografiu a spôsob výučby predmetu dejín farmácie na FaF UK.