Prof. Dr. Karl Rudolf Wernhart

Miesto pôsobenia: Rakúska republika
Oblasť pôsobenia: Profesor etnológie, rektor Viedenskej univerzity. Prezident Rakúskej spoločnosti pre etnomedicínu.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 26. 6. 1991 za prínos k poznaniu kultúrnych hodnôt a pochopeniu globálnych princípov kultúry ľudstva.