Prof. Dr. Jaroslav Ján Pelikán

Miesto pôsobenia: USA
Oblasť pôsobenia: Profesor dejín na Yale University.
Dr. h. c. navrhla Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. Čestný doktorát historických vied mu bol udelený dňa 30. 3. 1992 za významné historické bádanie spojené s teológiou a editorskú činnosť.